Bine ați venit pe site-ul comunei Români!

Comuna Români se situează în partea de est a judeţului Neamţ, pe DJ Buhuşi-Secuieni-Roman la 50 km faţă de municipiul Piatra Neamţ și 10 km faţă de oraşul Buhuşi. Localitățile componente ale comunei sunt Goșmani, Români și Siliștea.

26-10-2021

HOTĂRÂRE nr. 94 din 25.10.2021 a Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţa

HOTĂRÂRE nr. 94 din 25.10.2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 20.10.2021 la nivelul Președinției României,
luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,
ținând cont de observațiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la accesul în instituțiile publice al persoanelor nevaccinate sau netrecute prin boală, precum și de alte situații similare care pot afecta funcționarea instituțiilor statului,
raportat la necesitatea menținerii condițiilor socio - economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență
adoptă prezenta

 

26-10-2021

HOTĂRÂRE nr. 91 din 22.10.2021 a Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

HOTĂRÂRE
nr. 91 din 22.10.2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2


Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, precum şi propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 20.10.2021 la nivelul Preşedinţiei României,
luând în considerare creşterea exponenţială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităţilor sanitare şi în special a unităţilor de primiri urgenţe şi secţiilor de terapie intensivă cu pacienţi ce au dezvoltat forme severe sau grave şi care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,

ţinând cont de măsurile deja întreprinse la nivel naţional pentru relocarea stocurilor de echipamente din dotarea Companiei Naţionale UNIFARM S.A. în cadrul stocurilor de urgenţă şi distribuirea lor către unităţile sanitare, limitarea internărilor şi intervenţiilor medicale ce nu reprezintă urgenţe de sănătate şi transformarea unor unităţi sanitare în spitale dedicate tratamentului bolnavilor de COVID-19,

în considerarea demersurilor privind solicitarea de asistenţă internaţională prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene în vederea asigurării medicaţiei şi materialelor necesare pentru tratarea pacienţilor cu forme critice şi severe de COVID-19, referitoare la transferul, pe baza acordului bilateral, a unor pacienţi infectaţi în spitale din Ungaria, precum şi la utilizarea de echipe medicale internaţionale în cadrul unităţilor sanitare cu deficit de personal,

raportat la necesitatea menţinerii condiţiilor socio - economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 17, art. 38 alin. 1^5, art. 43 alin. (1), art. 44 şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,


Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

 

Anunt incalzire -legea consumatorului vulnerabil 2021-2022
18-10-2021

Anunt incalzire -legea consumatorului vulnerabil 2021-2022

Informatii utile - consumatorul vulnerabil

 

Pliant

 

Formular-de-cerere-declarație-pe-propria-răspundere

 

 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie
1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru
încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a
anului curent şi data de 31 martie a anului următor).
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se
depun până la data de 15 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința
solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul
sezonului rece, după cum urmează:
- până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
- după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.
2. Suplimentul pentru energie
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul
pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează
consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi
energie termică.
Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere va fi disponibil la primării sau pe
pagina de Internet a acestora, cât și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și
inspecție socială/a municipiului București, după publicarea în Monitorul Oficial al
României a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021. Documentele se vor
depune la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului.

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei adresez un sincer bun venit tuturor celor care aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală, şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască, atât pe noi cât şi comuna noastră.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi de peste hotare, pentru ca aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, ce sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi veţi avea dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oameni prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stima,
Manole Ciobanu